Home > Tổng Hợp > Triệu Hồi MINION Sát Nhân Quỷ Nhỏ | WEFI Ghost

Triệu Hồi MINION Sát Nhân Quỷ Nhỏ | WEFI Ghost

26 Responses

 1. Tony Trần

  Giả Sát Nhân JEFF THE KILLER Hù Anh Em Nhập Viện : https://www.youtube.com/watch?v=H74GOX5L4rA

 2. Nguyễn bá phan anh Song

  Người ta đang triệu hồi con minion sát nhân nhỏ bé đấy thì con người bắt đầu di chuyển hình tròn và đi vào giữa và cuối cùng nhỏ bé lại nhưng con nhỏ bé đó bắt đầu nói cái gì đó?!

 3. Nguyễn bá phan anh Song

  Anh bảo ren ơi, anh có thể triệu hồi jack.exe đi,trong phim Oggy and The cockroaches đấy! , Anh bảo ren ạ!

 4. Mỹ Nguyễn Văn

  Anh ơi lúc mà cái khúc Lâm Matula thu nhỏ lại thì khúc là khúc cắt đó đúng ko anh

Leave a Reply