Home > Tổng Hợp > TỐI ƯU HÌNH ẢNH LÊN TOP GOOGLE – 2017

TỐI ƯU HÌNH ẢNH LÊN TOP GOOGLE – 2017TỐI ƯU HÌNH ẢNH LÊN TOP GOOGLE – 2017
Khi chúng ta dùng google tìm kiếm sản
phẩm or dịch vụ, ngoài những vị trí seo mà
chúng ta nhận được google còn hướng
chúng ta đến những hình ảnh của sản phẩm
hoặc dịch vụ.
Chính gợi ý này giúp website của chúng ta
có 1 lượng khách hàng đáng kể.
Nhất là với những doanh nghiệp bán : tranh
ảnh, điện thoại, thời trang, laptop, du lịch…
Các yếu tố cơ bản của kỹ thuật
1. Từ khóa chứa trong ALT
2. Từ khóa chứa trong TITLE
3. Từ khóa chứa trong tên ảnh
4. Từ khóa của URL trang chứa hình ảnh
5. Pagerank của trang chứa hình ảnh
6. Từ khóa trong TITLE của trang chứa hình ảnh
7. Từ khóa xung quanh ảnh (trong mã HTML)
8. Từ khóa trong heading tag của trang chứa hình ảnh
9. Phổ biến URL ảnh
10. Độ nét của ảnh (pixel)
11. Mật độ từ khóa trên trang chứa hình ảnh

Nguồn: https://summerlyn-apts.com

Xem thêm bài viết khác: https://summerlyn-apts.com/tong-hop/

Leave a Reply