Home > Tổng Hợp > Ngày 13 Âm Bật Kinh Này Phật Bà Quán Âm PHÙ HỘ Tai Qua Nạn Khỏi PHÚC LỘC ĐẦY NHÀ RẤT LINH

Ngày 13 Âm Bật Kinh Này Phật Bà Quán Âm PHÙ HỘ Tai Qua Nạn Khỏi PHÚC LỘC ĐẦY NHÀ RẤT LINHNgày 13 Âm Bật Kinh Này Phật Bà Quán Âm PHÙ HỘ Tai Qua Nạn Khỏi PHÚC LỘC ĐẦY NHÀ RẤT LINH Nghiệm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật 24H Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật 24h chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật Đạo

Nguồn: https://summerlyn-apts.com

Xem thêm bài viết khác: https://summerlyn-apts.com/tong-hop/

10 Responses

 1. Duc Tran

  Nam. Mo. Dai. Tu. Dai. Bi. Quan. The. Am. Bo. Tat. Nam. Mo. Dai. Hieu. Mục. Kiện. Liền. Bo. Tat. Nam. Mo. A. Di. Da. Phat

 2. Phạm Thảo

  Con Nam Mo Quan Thế Âm Bo tat phu phu ho cho Me con gia đình con mạnh khỏe tai qua nạn khỏi bình an ADi Đà Phạt

 3. Bao ngan Doan huyen

  Nam mô a di đà phâtj nghe kinh mỗi ngày cuộc sống an lạc và phước đức vô lượng vô biên

 4. Thuyền Châu

  Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ-tát 🙏🙏🙏
  Nam mô Đại hiểu mục kiền liên bồ tát ma ha tát 🙏🙏🙏
  Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏
  Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🏼🙏
  Nam mô Đại Trí Văn Thù sư lợi bồ tát ma ha tát 🙏🙏🙏
  Nam mô Đại nguyện Địa tạng Vương bồ tát
  Nam mô phố Hiền Bồ tát 🙏🙏🏼🙏🏼
  Nam mô Đương lai hạ sanh Di lặc Bồ tát 🙏🙏🙏
  Cầu mong cho cơn dịch sớm được tiêu trừ để mọi người được sống bình an và hạnh phúc bên người thân các em nhỏ được đến trường học hành cầu mong cho những người dân đã qua đời sớm vãng sanh về cõi tây phương cực lạc 🙏🙏🙏

 5. Châm Đỗ

  Nam mò a di đa phât ..
  Nam mò a di đa phât ..
  Nam mò a di đa phât ..
  Nam mò quan âm bo tat đai tu đai bi cuu kho cuu nan ………..

 6. Khê Lưu

  Nam mô Đại Bi quan thế âm bồ tát Nam mô Đại Bi quan thế âm bồ tát Nam mô Đại Bi quan thế âm bồ tát con xin mẹ bồ tát độ cho mẹ con là Nguyễn Thịnh âm qua cơn hoạn nạn con xin cảm ơn Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật=Nam mô a Di Đà Phật

 7. Xuan Nguyen

  Nam mô bôn su thích ca mau ni phat 🙏nam mô a di da phật 🙏nam mô dại từ dai bi quan thế âm bô tát 🙏🙏🙏con lạy duc mẹ quan thế âm bô tát phù hộ cho gia đình con dược bình an mạnh khỏe cho tất cả các chúng sanh trên toàn thế giới dược bình an nhanh chóng hết dịch bệnh con nam mô a di da phật 🙏🙏🙏

Leave a Reply