Home > Phần Mềm > Digitech Media – Hướng dẫn Tải dữ liệu từ máy chấm công trong phần mềm TAS ERP 2014

Digitech Media – Hướng dẫn Tải dữ liệu từ máy chấm công trong phần mềm TAS ERP 2014Digitech Media – Hướng dẫn Tải dữ liệu từ máy chấm công trong phần mềm TAS ERP 2014

Chức năng giúp bạn quản lý nhân viên theo tổ chức của công ty bạn.
Phần mềm chấm công TAS-ERP.NET v2014 là phần mềm phát triển trên nền tảng framework 3.5 sp1 mới nhất của Microsoft, sử dụng CSDL Microsoft SQL Server Compart

Phần mềm hoạt động tốt với tổng số nhân viên khoảng từ 10 – 150 nhân viên.

Subscribe Youtube:

Web :

Sản phẩm Máy chấm công vân tay :

Facebook :

Nguồn: https://summerlyn-apts.com

Xem thêm bài viết khác: https://summerlyn-apts.com/phan-mem/

1 Response

  1. Nam Cộng

    Video rất hữu ích Hướng dẫn Tải dữ liệu từ máy chấm công trong phần mềm TAS ERP 2014

Leave a Reply