Home > Điện Thoại > Điều khiển Smart TV Samsung từ điện thoại, tắt / mở từ xa

Điều khiển Smart TV Samsung từ điện thoại, tắt / mở từ xa

25 Responses

  1. Gia bảo Trương

    Sao em kết nối rồi cũng điều khiển đc rồi nhưng khi bấm tắt rồi bấm mở lại thì ko được phải dùng remot mở tivi lên rồi mới điều khiển bằng điện thoại lại đc

  2. Sango 8

    Ứng dụng này tên gì vậy. Sao search smart thông samsung mà ko thấy . Hay là phải điện thoại Samsung mới đc

Leave a Reply